5 rokov eura na Slovensku

18/03/2014 14:00

Článok v slovenčine: Podľa slovenských a zahraničných ekonómov prevažujú, aj po 5 ročnej skúsenosti s menou euro na Slovensku, pozitíva nad negatívami.