A. Elscheková-Matisová: “Za naše úspechy vďačíme členstvu v EÚ”

01/04/2014 14:05

Článok v slovenčine: O 10.ročom výročí členstva SR v EÚ sme sa rozprávali s bývalou vedúcou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a súčasnou generálnou riaditeľkou Sekcie pre európske záležitosti na MZVaEZ SR, A. Elschekovou-Matisovou