Čítajte v slovenčine: Našou vizitkou je naša práca

14/01/2014 10:43

pbIng.MeluchSpoločnosť Pittel Brausewetter je historicky veľmi úzko spätá s regiónom Strednej Európy, a predovšetkým s trojuholníkom Viedeň, Bratislava a Budapešť. Stavebnú spoločnosť založil v roku 1870 východopruský inžinier Victor Brausewetter, ktorý v tom čase na Slovensku budoval Považskú železnicu, spolu s podnikatel’om barónom Adolfom Pittelom, výrobcom cementu – materiálu, ktorý v tom čase zaznamenával svoj boom. Spoločnosť počas takmer 150 rokov svojej existencie prešla mnohými peripetiami, do jej portfólia patria tie najvýznamnejšie priemyselné i občianske a cestné stavby, a v súčasnosti práve vďaka svojmu nemennému profesionálnemu prístupu a záruke kvality patrí medzi stálice na rakúskom, nemeckom i slovenskom stavebnom trhu.  O tom, ako spoločnosť Pittel Brausewetter vníma situáciu na slovenskom stavebnom trhu sme sa zhovárali s Ing. Jánom Melúchom, výrobným riaditeľom bratislavskej pobočky firmy Pittel Brausewetter.

Teší nás, ak môžeme konštatovať, že napriek obavám z nepriaznivej situácie, najmä v oblasti stavebníctva, bol tento rok v porovnaní s predchádzajúcimi úspešný. Mesto Bratislava vydalo viac prostriedkov na opravu svojich komunikácií viac finančnýchprostriedkov, mali sme aj my primerane k tomu viac zakázok. Bohužiaľ, stále sú to však opravy, ktoré rekonštruujú iba povrchové vrstvy vozoviek, pretože púšťať sa do úplných opráv aj spodných vrstiev cestných konštrukcií je pri súčasnom stave a preťažení dopravných uzlov v Bratislave takmer nemožné. V súčasnosti neexistuje možnosť ako odstaviť niektorú z hlavných komunikácií mesta bez toho, aby nevznikol dopravný kolaps, no riešenie bude treba hľadať, pretože vozovky bez dôkladných opráv nebudú môcť zvládať mnohonásobné denné preťaženie. Spoločnosť Pittel Brausewetter si preto zakladá nielen na kvalite opráv, ale predovšetkým na svojej promptnosti a schopnosti pracovať aj v čase – napríklad v noci – kedy doprava nie je taká intenzívna a zabezpečiť jej plynulosť bez toho, aby práce na ceste ohrozovali dopravnú situáciu mesta – a to všetko pri dodržaní tej najvyššej kvality a profesionality.

 

Čo sa týka očakávaní do budúceho roka, predovšetkým dúfame, že sa zlepší vypätosť situácie v oblasti obstarávania nových zakázok. Konkurencia je veľmi silná a mnohé firmy sa snažia získať zakázky aj za cenu, že v konečnom dôsledku budú v strate, alebo siahajú po takmer nevyhovujúcich riešeniach. Spoločnosť Pittel Brausewetter si príliš zakladá na kvalite svojich prác, aby sa rozhodla nahrádzať štandardné riešenia alternatívnymi, ktoré by nespĺňali technologické, či bezpečnostné kritériá. Preto sme úspešní napríklad čo sa týka realizácie na čas i kvalitu náročných projektov veľkých privátnych klientov, z ktorých azda najvýznamnejšie je napojenie na kruhový objazd od automobilového závodu VW smerom  do Stupavy, ktorého realizácia sa preklenie až do roku 2014. Počas tohto roka sme sa tešili aj zvýšenej podpory od našej viedenskej centrály, vybudovali sme profesionálne zdatný zohratý kolektív, a máme vynikajúce technické zázemie. Aby sme výzvy a projekty dokázali realizovať ešte kvalitnejšie, plánujeme v Bratislavevýstavbu vlastných laboratórií, novej čerpacej stanice a opravárenských dielní pre mechanizmy tak, aby náš nový areál bol kompletne vybavený po všetkých stránkach. Sme optimisti a veríme, že tých zákazníkov, ktorí vyžadujú nekompromisnú kvalitu bude v budúcom roku ešte viac a nám záleží na tom, aby naša práca bola skutočne našou najlepšou vizitkou.

Ďakujeme za rozhovor, BH, foto archív Pittel Brausewetter