Našou vizitkou je naša práca

14/01/2014 10:53

Článok v slovenčine: O situácii na slovenskom stavebnom trhu sme sa zhovárali s Ing. Jánom Melúchom, výrobným riaditeľom bratislavskej pobočky firmy Pittel Brausewetter

Der Beitrag auf Deutsch: Interview mit Ing. Ján Melúch, dem Produktionsdirektor der Bratislavaer Niederlassung des Unternehmens Pittel Brausewetter